Udsendelse

EWH DTUs udsendelsegruppe har til formål at fundraise og forberede medlemmer på deres udsendelse med EWH Institutes.

EWH DTUs medlemmer kan blive udsendt til Nepal, Nicaragua, Rwanda eller Tanzania. Her vil man blive trænet i det lokale sprog, før man skal ud og reparere udstyr på et hospital.


Opholdet består af en måneds introduktion og laboratorieundervisning i medicoteknisk udstyr og undervisning i det lokale sprog og kultur. Efterfølgende vil de studerende blive tilknyttet et lokalt hospital, hvor de vil arbejde den følgende måned med at reparere og vedligeholde udstyr.

EWH DTU vil hjælpe de studerende med at blive udsendt. Både i form af hjælp med fundraising, samt at tilbyde ekstra undervisning til de studerende, således at de bliver godt rustet til at komme af sted.

For at kunne blive udsendt er det et krav fra EWH DTU, at den studerende deltager aktivt i udsendelsesgruppen, hvor der blandt andet i fællesskab laves fonds- og sponsoransøgninger.

Fundraising gruppen har desuden til formål at hjælpe den studerende med den individuelle Summer Institute ansøgning.

Formålet med at udsende ingeniørstuderende til udviklingslande er, at deres problemløsningskundskaber er en stor hjælp i målet om at sikre, at doneret som ikke doneret medicinsk udstyr bliver repareret, brugt og vedligeholdt korrekt på de lokale hospitaler. Derudover vil de ingeniørstuderende stå for træning af de lokale personal i netop disse færdigheder for at sikre en langsigtet effekt af deres ophold.

Opholdet giver derved den studerende færdigheder og kompetencer, som ikke kan erhverves fra den ordinære studieplan og som vil rækker videre ind i deres professionelle virke som ingeniører.

 

Egenbetaling til rejseomkostninger
Ud over den fælles fundraising kræves det, at den enkelte studerende selv skal skaffe ca. 10.000 kr. til omkostningerne ved Summer Instituttet. Dette uddybes nærmere i budgettet.

Link til EWH Summer Institutes: 

http://www.ewh.org/news/blog/639-around-the-world-january-institutes