Udgivelser

Kursusbeskrivelse til minikursus i måleteknik og sikkerhed

Som et tilbud til vores medlemmer har EWH DTU i samarbejde med Jens E. Wilhjelm udbudt et minikursus i måleteknik og sikkerhed i januar 2016. I samarbejde med forskellige organisationer i Danmark har EWH DTU fået lov til at funktionsteste og reparere forskellige donerede medicinske udstyr, før det bliver sendt afsted til udviklingslandende.
Kurset udbydes med det formål at forbedre medlemmer i at håndtere elektriske udstyr, hvor der gives et indblik i, hvilke måleteknikker der bruges, og hvilken sikkerhed der bør tages hensyn til. Kursusbeskrivelsen kan findes her: kursusbeskrivelse til minikursus i måleteknik og sikkerhed.

Beretninger efter Summer Institute

I forbindelse med en donation til EWH DTU til udsendelse af medlemmer på Summer Institute fra Dansk Medicoteknisk Selskab (DMTS) har Emil Munthe skrevet om hans udsending til Rwanda i sommeren 2014. Artikelen blev bragt i DMTS's medlemsblad i april 2015: DTU-studerende redder liv

Rapport om Summer Institute ophold

I 2014 var David Kovacs på EWH Summer Institute i Tanzania. Han udfærdigede en rapport sammen med sin gruppe, der beskriver gruppens arbejde under programmet på Kilimanjaro Christian Medical Center og Mawenzi Regional Hospital begge i Moshi, Tanzania. Rapporten beskriver gruppen problemløsninger og metoder anvendt ved reparation af medicinsk udstyr i løbet af deres 4 ugers arbejde: Medical Equipment at Kilimanjaro Christian Medical Centre and Mawenzi Regional Hospital.  

En læges oplevelser på et hospital i et u-land

Michael Kosteljanetz, Dr. Med. Sci. fra neurokirurgisk afsnit på Rigshospitalet i København har flere gange være i Rwanda og Etiopien for at arbejde og undervise inden for hans felt. På opfordring fra EWH DTU har Michael Kosteljanetz skrevet en artikel om hans oplevelser ved at arbejde på et hospital i et udviklingsland: Challenges Working in a Hospital in a Low Income Country.

Nyhedsbreve

Det er EWH DTUs mål at udgive et nyhedsbrev hvert semester til medlemmerne. 

EWH DTU: Vision

Som et værktøj til at styre EWH DTUs udvikling har bestyrelsen i lavet dokumentet EWH DTU: Vision, der beskriver organisationens og udvalgenes opgaver og mål i den nærmeste fremtid. EWH DTU: Vision.

Vedtægter

Vedtægterne for EWH DTU pr. november 2015: Vedtægter

EWH Årsrapport

Årsrapport fra EWH for 2015: Annual Report 2015.